Διατάξεις εκούσιας

Από 01.03.2013 μεταφέρθηκε στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων (άρθρα 110§21 του Ν. 4055/2012 και 1 περ. α΄ του Ν. 4077/2012) αριθμός υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας, επί των οποίων εκδίδονται διαταγές ειρηνοδίκη.
Παρακάτω ανακοινώνονται τα προαπαιτούμενα για την έκδοση των εν λόγω διατάξεων.

Για τη διάταξη εγγραφής Σωματείου

Σχέδιο διάταξης εγγραφής Σωματείου
Δεν υπάρχουν σχόλια: